Vstúp na svoju cestu 2021

Prajem nám, aby minulosť zostala v minulosti…
Aby sme do nového roku 2021 prechádzali s rovným chrbtom, hrdí na to, kým sme. Pevnými krokmi, s odvahou skočiť do dobrodružstva, akým sám život je. S roztiahnutými krídlami, uznaním a prejavením svojho najvyššieho potenciálu. S pripravenosťou letieť smerom k životu. So zdvihnutou hlavou, smerujúcou k nášmu jasnému hlbšiemu cieľu. S dôverou k životu, ktorý nám ukáže naše smerovanie. S otvoreným srdcom, prekypujúcim láskou, spoznávajúcim krásu vo všetkom, vo vnútri i vonku… a premieňajúcim všetky obavy na dôveru. A s obrovskou podporou našich milovaných, blízkych a spriaznených duší.
Nech nás láska posilňuje v tom, aby sme cítili a žili svoju pravdu. Nech nás láska povzbudzuje v tom, aby sme počuli a nasledovali svoj vnútorný hlas. Nech nás láska sprevádza na našej  posvätnej ceste.
Pozývam ťa na nové kurzy Umenia tantrickej jogy pre ženy – Mohendžodaro I a II, ženské retreaty a splnové stretnutia v kruhu. Nový rok prinesie aj novinky tantra open a pravidelné dynamické Osho meditácie pre zmiešanú skupinu.
Nasleduj svoje volanie a vstúp na svoju cestu 2021.
S láskou, Barbora
Rate this post