Čo je tantra

Vysvetľovať, čo je tantra, je ako vysvetľovať, čo je láska. Nie je to ľahké… Pretože tantra je niečo, čo treba zažiť. A žiť… Veľmi sa mi na nej páči, že je holistická, teda celostná. Jedná s človekom ako s celkom, nielen s jeho jednotlivými časťami. Tantra je jedno veľké ÁNO životu a všetkým jeho častiam – emóciám, láske, spiritualite, sexualite, intuícii a zmyslom, je to áno tvorivému potenciálu v nás a vzťahom, ktoré tvoríme.

Tantra je spirituálna cesta a životný štýl, ktorý existuje už viac ako 5 000 rokov.

Transformuje nás na mentálnej, fyzickej emocionálnej aj duchovnej úrovni.

Spoznaj aj ty, čo je tantra a všetky jej dary, ktoré ti prinesie do života.

Čo je tantra?

Tantra je spirituálna cesta a životný štýl zároveň, ktorý existuje už viac ako 5 000 rokov. Rovnako ako joga, pochádza z Indie. Pre toto sanskrtské slovo existuje mnoho prekladov. Mne najviac ladí premeniť jed v nektár. Pretože tantra nás transformuje na všetkých úrovniach. Na mentálnej úrovni nás tantra privádza zo stavu nepokoja do stavu bezmyšlienkovitosti. Od napätia k uvoľneniu nás dostáva na fyzickej úrovni. Na emocionálnej úrovni premieňa všetko naše utrpenie na lásku. Nakoniec, na duchovnej úrovni nás privádza z Duality k Jednote.

Tantra nás učí ako navyšovať životodarnú energiu a dosahovať tak vyššie stavy vedomia. Učí nás ako vniesť posvätnosť do milovania a ako seba samého uvidieť a prijať vo svojej dokonalosti – ako božskú bytosť. Tantra je starodávnou náukou o živote v blaženosti. Pozostáva z aktívnych a tichých meditácií, cvičení na vyjadrovanie a uvoľňovanie emócií, z masáží, tanca, z techník pre navyšovanie kundalíni energie, z rituálov pre uctievanie tela, z prechodových rituálov a práce s joni vajíčkom. Tantra ponúka silné a liečivé techniky pre rozšírenie vedomia na všetkých úrovniach našej bytosti.

Moja tantra

Tantra predstavuje pre mňa umenie žiť svoj život pravdivo, otvára vo mne láskavosť, hravosť, radosť a autenticitu. Učí ma plynúť životnými situáciami s ľahkosťou a nadhľadom ako Žena. Vďaka tantre a jej technikám som pochopila, čo to znamená prevziať za svoj život zodpovednosť. Opustenie starých programov, oprostenie sa z role obete a ukončenie drámy hľadania vinníkov vo vonkajšom svete, prináša so sebou obrovský dar voľnosti a schopnosti zodpovedať za svoju realitu tu a teraz.

V neposlednom rade ma tantra učí poznať a komunikovať svoje potreby na úrovni sexuálnej, emočnej a duchovnej. Vedome dávať a prijímať, odovzdať sa, ale aj vedieť povedať nie. Odmietnuť bez toho, aby som sa cítila zodpovedná za pocity druhej osoby, byť slobodnou.

Ďakujem všetkým mojim priamym aj nepriamym učiteľom, za ich láskavý prístup, neposudzovanie, neodsudzovanie, podporu a zážitky, ktoré mi sprostredkúvajú. Zo všetkých spomeniem Andrew Barnes (Sexual Bodywork), Ma Ananda Sarita (Vigian Bhairav Tantra), Mari Sawada (Joni Massage) a Malaika Ma Veena Darville (Sacred Feminity, Ceremonial cacao). Osobite ďakujem mojej učiteľke Monike Sičovej za spoznanie toho, čo je tantra. Za možnosť rásť ďalej po jej boku, za obrovský priestor pre sebarealizáciu a dôveru, ktorú mi dlhé roky dávala.

A sebe ďakujem za odvahu ísť do hĺbky a postaviť sa zoči – voči svojím strachom, za odvahu vyjsť zo zóny zdanlivého komfortu a vytrvať, aby som mohla objavovať a prehlbovať svoju ženskú podstatu. Môjmu partnerovi za to, že mi umožňuje rásť a podporuje ma na mojej ceste.

Ďakujem životu za materskú skúsenosť, ďakujem môjmu synovi, že prostredníctvom neho v sebe zažívam a spoznávam ten najhlbší význam aspektu matky ako strážkyne života. Za to, že vďaka nemu zažívam lásku, odovzdanie, prijatie a pochopenie. Že ma učí súciteniu, precíteniu a pokore. Že vďaka nemu mám túžbu zdieľať, učiť a byť s druhými ľuďmi ako Strážkyňa života.