Tantra ako moje poslanie

Tantra je môj život, moja vášeň, moje poslanie. Tantra je niečo, čo ma sprevádza celý život, čo ma podporuje a v ťažkých časoch prinavracia späť k sebe. A to ma napĺňa energiou a otvára posvätnosť v mojom srdci.
Ukážem ti cestu, ktorou som si sama prešla. Nechcem ťa nič učiť. Jediné, čo ti dokážem ponúknuť, je vnútorný stav. Túžim ti ukázať radosť, uvoľnenie, extázu, divokosť, aj zvnútornenie. Naozaj účinnú formu práce s telom a kundalíni energiou.
Porozumieš tajomstvu života, nahliadneš hlboko za všetky učenia a budeš sama sebou! A to je to posolstvo, ktoré pre teba mám.

Od roku 2016 sa kontinuálne venujem svojmu výcviku, vzdelávaniu a zvyšovaniu lektorkej kvalifikácie.

Od roku 2018 prinášam aj individuálnu terapiu sexual bodyworku a vaginálneho mapovania.

V roku 2021 so ukončila dvojročnú asistenčnú prax u Moniky Sičovej a získala certifikát pre vedenie veľkých skupín.

Tantra a môj profesionálny rast

Ďakujem všetkým mojim priamym aj nepriamym učiteľom, za ich láskavý prístup, neposudzovanie, neodsudzovanie, podporu a zážitky, ktoré mi sprostredkúvajú. Zo všetkých spomeniem Andrew Barnes (Sexual Bodywork), Ma Ananda Sarita (Vigian Bhairav Tantra), Mari Sawada (Joni Massage) a Malaika Ma Veena Darville (Sacred Feminity, Ceremonial cacao). Osobite ďakujem mojej učiteľke Monike Sičovej za spoznanie toho, čo je tantra. Za možnosť rásť ďalej po jej boku, za obrovský priestor pre sebarealizáciu a dôveru, ktorú mi dlhé roky dávala.

Od roku 2017 sa učím v Monikinom úzkom tíme akreditovaných lektoriek a asistujem na celoročných školách.  Moja príprava v oblasti liečenia sexuality, kultivovania a navyšovania sexuálnej energie a orgazmických schopností prebiehala na „Škole intímnych masáží“ s Monikou Sičovou a výcviku „Celotelový energetický orgazmus“ s koučom Andrew Barnes.

Učiteľské výcviky pre vedenie skupín použitím katarzných terapeutických techník a Osho meditácii som absolvovala pod láskavým vedením Sw. Anand Shunyam.

Mohendžodáro | Certifikát Barbora Sihelská
Mohendžodáro II | Certifikát Barbora Sihelská
Mohendžodáro III | Certifikát Barbora Sihelská
Mohendžodáro IV | Certifikát Barbora Sihelská
Skupinový terapeutický tréning | Certifikát Barbora Sihelská
Masáž Rituál 5 elementov | Certifikát Barbora Sihelská

Lektorský výcvik

2013

Mohendžodáro I – Materský okruh (kundalini, dynamika panvového dna, Osho meditácie)

2014

Mohendžodáro II – Vnútorná žena (posvätný tantrický rituál, joni vajíčko, čakrový systém)

2015

Mohendžodáro III – Vnútorný muž (emócie, Mohendžodaro meditácie, vnútorné dieťa)

2016

Lektorský certifikovaný výcvik Mohendžodáro

Terapeutický výcvik pre vedenie skupín (katarzné techniky, Osho meditácie)

2017

Mohendžodáro IV – Škola intímnych masáží (tantra masáže, vaginálne mapovanie, joni vajíčko)

Výcviky sexuálneho bodyworku: Celotelový energetický orgazmus (tantrické odzbrojovanie tela)

Odzbrojovanie krčka maternice (vaginálne mapovanie)

2018

Škola panvového dna I (metóda 3×3 podľa Renaty Sahani)

2020

Mohendžodáro V – Temné aspekty ženy

2022

Celotelová masáž Rituál 5 elementov

Sacred Cacao Ceremony Training

Asistenčná prax u Moniky Sičovej

2017

Prax na škole Mohendžodáro II

2018

Prax na škole Mohendžodáro I

2019

Prax na programe Tao ženskej sexuality

2020

Prax na programe Aktivácia tretieho oka

2021

Prax na programe Od sexu k nadvedomiu