Vstúp na svoju cestu 2021

Prajem nám, aby minulosť zostala v minulosti… Aby sme do nového roku 2021 prechádzali s rovným chrbtom, hrdí na to, kým sme. Pevnými krokmi, s odvahou skočiť do dobrodružstva, akým sám život je. S roztiahnutými krídlami, uznaním a prejavením svojho najvyššieho potenciálu. S pripravenosťou letieť smerom k životu. So zdvihnutou hlavou, smerujúcou k nášmu jasnému … Čítať viac