Mesačné lono

Meditácia Mesačné lono je jedna z najjemnejších meditácii vôbec. Je to esencia ženstva, ktorá veľmi láskavou formou prebúdza tri stavy, ktoré žena potrebuje na to, aby sa vyznala sama v sebe a aby tvorila svoj život ženskou cestou.
  • Je to inštinkt – prirodzená múdrosť ženského tela. Táto schopnosť súvisí s pudmi, ženskou sexualitou a zemitosťou. Keď žena vníma potreby svojho tela, tak rozumie svojmu životu.
  • Ďalej je to intuícia, ktorá žene umožňuje vcítiť sa do všetkých možných situácií, ľudí a javov. Intuícia prináša sociálnu citlivosť, intuitívne rozhodnutia sú múdrejšie než rozhodnutia mentálne, intelektuálne…
  • Tretím stavom je intimita. Je to prežitkové poznanie. Spôsob vnímania, ktoré je zamerané na príčiny a nie na dôsledky. Na obsah, nie na formu. Na hĺbku, nie na povrch. Budovanie intimity a intímneho stavu pomáha žene nájsť sebaistotu.
S láskou
Barbora
Rate this post