Ženské kruhy a podporné stretnutia

Ženské kruhy predstavujú bezpečný časopriestor pre uvoľnenie, sebapoznávanie a zdieľanie s inými ženami. Je to chrám našej ženskosti. V ženskom kruhu otrasieš zo seba stres a nápor každodenného života. Dopraješ si čas na hlboké spojenie so svojím telom, srdcom a dušou. Nájdeš v sebe vnútorný pokoj. Naučíš sa počúvať svoj vnútorný hlas a intuíciu.
Dostaneš príležitosť na objavovanie, svoj rast a sebavyjadrenie. Staneš sa tvorkyňou svojho vlastného šťastia a zažiješ neopísateľnú pozitívnu silu skupiny pozorných a uvoľnených žien!

Je to miesto, kde môžeš byť úplne sama sebou, slobodná a s láskou akceptovaná presne taká, aká si.

Každý kruh je venovaný témam cyklickosti, vedomej práci s telom, meditáciám aj prechodovým rituálom.

Podporné stretnutia žien sa konajú väčšinou 1x mesačne, symbolicky v období splnu.

Čo ťa v takejto skupine žien čaká?

*AKTÍVNE MEDITÁCIE * POHYB A TANEC * VEDOMÁ PRÁCA S TELOM * LÁSKAVÝ, POZORNÝ DOTYK * MASÁŽE * ZDIEĽANIA * RITUÁLY UCTENIA VÝZNAMNÝCH PRECHODOV V ŽIVOTE ŽENY * SMIECH * LIEČIVÉ SLZY * VEDENÉ MEDITÁCIE A VIZUALIZÁCIE * UVOĽŇOVACIE DYCHOVÉ TECHNIKY * PRÁCA S KOREŇMI A RODOVOU LÍNIOU * ČISTENIE LONA A PODPORA ZDRAVEJ SEXUALITY *

Čo ti môžu ženské kruhy priniesť?

budeš sa cítiť ľahšia, slobodnejšia, autentickejšia

posilníš a vyživíš svoju vnútornú ženu

pomôže ti rozvíjať sebalásku a znovu nájsť svoju silu

pocítiš svoj ženský potenciál, objavíš nové stránky svojho ženstva

začneš prežívať ženskú spiritualitu, prepojenie a sesterské vzťahy

vstúpiš do prúdu tvorenia svojho života

zažiješ silu posvätných prechodových rituálov

Prečo sú pre nás ženské kruhy a skupiny dôležité?

Súdržnosť je dôležitá ženská kvalita. A práve tu si aj my ženy spôsobujeme navzájom veľa bolesti. Nikto nás totiž neučil, ako byť v láske s inými ženami, nikto nás neviedol k vytváraniu spoločného zázemia. Navyše, ženský kolektív často vnímame ako konkurenčné prostredie, v ktorom vládne rivalita, súperenie, ohováranie.

Je načase to zmeniť. Je načase vojsť do posvätného červeného stanu, tak ako to po tisícročia robili ženy na celom svete. Aby sme si odovzdávali múdrosť, učili sa o svojej sile, o posvätnosti svojho tela a jeho cykloch, aby sme sa rozmaznávali a hýčkali. Je načase získať nové pozitívne skúsenosti zo ženského stretnutia. Vedomie toho, že sme druhými ženami videné, chápané, prijaté a podporované, je hlboko liečivé.

Ženské kruhy sú svojou formou a obsahom vhodné pre všetky ženy bez ohľadu na vek, nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúseností. Stretnutia sú vystavané otvoreným systémom, teda na seba nenadväzujú. Prihlásiť sa môžeš na každý vypísaný termín alebo len vtedy, keď ťa niektorá téma osloví..

Čas: 1x mesačne (zväčša štvrtok)
Čas: 17:00 – 20:00 hod
Miesto konania: Centrum osobnostného rozvoja Svojdomov, Na Šefranici 22, Žilina – centrum, 010 01
Cena: pri platbe v hotovosti priamo na podujatí 29 €, pri platbe vopred prevodom na účet zvýhodnená cena 25 €

V prípade tvojej neúčasti na podujatí alebo odhlásení sa menej ako 24 hod pred podujatím, bude uhradený poplatok použitý na niektorý z ďalších dvoch ženských kruhov.
IBAN SK82 8330 0000 0023 0210 0102 (Fio Banka) – najneskôr deň pred podujatím.