Som žena herečka

Som žena Herečka. Vyjadrujem pravdu, žijem pravdu. Plne prežívam svoje emócie a preberám za ne zodpovednosť. Hravosť je zdrojom mojej vášne a tvorivosti. Pamätám sa na časy, keď som ja ako aj mnohé ženy predo mnou v mojom rode obviňovala druhých, že nerešpektujú moje prejavy a potreby. Ale ja sama som im nerozumela. Bola som uväznená vo vnútri v presvedčení, že nie som dosť silná ukázať svetu, kto som. Čo naozaj cítim. Emócie som delila na dobré a zlé. A tie zlé som si zakazovala. Dusila som ich v sebe s tým, že sa im budem venovať v príhodnejšom čase, či radšej vôbec nie. Lebo sú nedôstojné. Chybne som sa naučila vysvetľovať si, že niet rozumného dôvodu, aby som sa cítila, ako sa cítim.

Potom sa na mňa nespracované pocity vyrútili ako žeravá láva a ja som sa stávala Hysterkou. Tou, ktorú som neznášala na iných ženách. Zakopávala som ju pod čiernu zem netušiac, že sa v nej skrýva zdroj mojej hravosti, spontánnosti, detskej nevinnosti i zmyselnosti. Len ona pomôže Herečke vojsť do emócie až na kosť. Len ona rozdúcha vášeň a tvorivosť.

Dnes sa dokážem vrátiť k svojej prirodzenosti. Som žena Herečka. Oslobodila som svoju životnú energiu pochovanú kdesi v útrobách. Viem vyjadriť, čo potrebuje ísť von. Nebojím sa. Necenzurujem pravdu zo strachu, že okolie nie je pripravené, či preto, že ukážem svoje slabosti. No zároveň prijímam zodpovednosť za emócie, ktoré túto pravdu sprevádzajú. Otváram naširoko ústa a prebytky vypúšťam do Vesmíru. Očisťujem tak svoje prejavy. Dýcham z plných pľúc. Pravdu vyjadrujem a pravdu žijem. Stojím za sebou. Emócie držím vo svojich rukách, rozumiem im. Niet viac pozitívnych či negatívnych pocitov! Sú to len pocity. Narábam s nimi láskavo. Trpezlivo.

A tak sa už nemusím báť nekontrolovaných reakcií a volám k sebe vášeň. Volám k sebe život, vyjadrenie života. Lebo keď sa neprejavím, nemôžem žiť tu a teraz. Otváram sa hravosti, ľahkosti a radosti. Moje oči sú očami dieťaťa. Vyviera zo mňa slastný prameň a naplňuje sa moje poslanie. Kvôli nemu som prišla do tohto sveta. Aby som svoj vnútorný klenot vyniesla na svetlo a zhmotnila som tak samu seba. Som žena Herečka.

Rate this post