Jóni mapovanie ako holistická ženská terapia

Jóni mapovanie je holistické masážne ošetrenie ženy, zamerané na intímnu oblasť. Pomáha žene intenzívnejšie spoznať vlastnú sexualitu, lepšie komunikovať svoje túžby, a tým výrazne obohatiť svoj milostný život. Okrem sexuálneho terapeutického potenciálu prináša aj energetický a duchovný efekt.

Prečo mapovanie?

Pojem “mapovanie” pochádza z angličtiny a znamená niečo ako “vytváranie mapy”. A presne to pri tejto terapii s telom robíme – vytvárame mapu najvnútornejšieho sveta ženy. Mapovanie tela je zároveň jedna zo základných metód sexual bodyworku, sexuologickej práce s telom.

Ako vznikla metóda mapovania tela?

Tento pojem, ako aj metódu sexuálneho bodyworku, priniesli terapeuti William Masters (gynekológ) s Virginiou Johnson (sexuologička) koncom 60. a začiatkom 70. rokov minulého storočia. Obaja celý život zasvätili prelomovému a zároveň kontroverznému výskumu fyziológie ľudskej sexuality. Zdôrazňovali silu ženskej sexuality a vo svojej dlhodobej štúdii dokázali, že ženy majú schopnosť viacnásobného orgazmu.

Priniesli radu cvičení a techník, zameraných na dávanie a prijímanie zmyselného potešenia (ale nie nevyhnutne sexuálneho), aby pomohli ľuďom prekonať obavy zo sexu. Pracovali s pármi a nechali jednotlivcov vedome objavovať telo svojho partnera. A tam niekde sa datujú začiatky sexual bodyworku a mapovania tela.

Aký je rozdiel medzi jóni mapovaním a tantrickou jóni masážou?

V oboch prípadoch ide o ošetrenie zamerané na intímne partie ženy so zámerom zlepšiť jej vnímanie vlastného tela. Hlavný rozdiel je ten, že pri masáži sa žena odovzdáva a iba prijíma dotyk, je pasívna.

Naopak, terapeutické mapovanie je metóda práce s telom orientovaná na vedomie. Tu je prijímajúca žena plnohodnotnou tvorkyňou – je plne prítomná, zapojená a aktívne reguluje celý proces.

Ďalšie rozdiely oproti tantrickej masáži joni

Cieľ: Pri mapovaní sa nesnažíme o uvoľnenie, potešenie alebo pohodu, ale o vedomé cítenie a uvedomenie si tela. To si vyžaduje jasné dohody vopred.

Komunikácia: Dávajúca je vždy v úzkom kontakte s prijímajúcou. Dáva spätnú väzbu o tom, čo robí, kde sa dotýka, koľko sa dotýka. Na základe týchto informácií môže prijímajúca žena jasne lokalizovať jednotlivé body a precítiť ich. Okrem toho táto komunikácia často pomáha uvoľniť jazykové blokády v intimite. Žena sa učí jasne vyjadrovať, keď ide o jej vagínu, klitoris, bod G alebo jej sexualitu ako celok.

Prevzatie vedenia: Základnou myšlienkou mapovania je prevzatie vedenia. Prijímajúca žena reguluje celý proces.

V praxi som často svedkom toho, že ženy pristupujú k sexualite tak, že sa im „deje“. Namiesto toho, aby sa pre ňu vedome rozhodovali. Pri sedení sa vždy pýtam, či môžem prejsť ďalej, pýtam si doslova povolenie pre ďalší postup, ďalší krok. Pri rôznych druhoch dotyku sa pýtam, ako sa cíti, či sa jej to páči, či ju to bolí, či cíti tlak, kde cíti na tele emóciu.

A vidím, že mnoho žien sa nenaučilo skutočne jasne vyjadriť, kedy a ako niečo chce či nechce. Prevzatie vedenia je preto veľmi dôležitým prvkom mapovania. Pre ženy je to veľmi prínosné. Učia sa takto ovplyvňovať svoje vlastné prežívanie. A mnohé z nich tento zážitok následne uplatňujú v partnerstve a spoločnej sexualite.

Pre akú ženu je vaginálne mapovanie vhodné?

Vaginálne mapovanie je založené na princípe somatického učenia. To znamená, že žena sa cez prežívanie v tele učí vnímať, spoznávať a prehlbovať svoju sexualitu. Terapia vaginálneho mapovania pomáha zlepšiť citlivosť, prežívanie a zážitky zo sexuálneho styku. Na nesexuálnej úrovni lieči zranenia z minulosti. Je veľmi nápomocné a cenné pri hojení jaziev po pôrodoch alebo operáciách. Pomáha uvedomiť si poškodené tkanivo, a tak ho opäť scitlivieť, zjemniť a sprítomniť sa. Výraznou mierou učí ženu nastavovať si zdravé hranice vo svojej intimite.

V čom teda môže jóni mapovanie pomôcť?

Na fyzickej úrovni prináša:
 • uvoľnenie napätia v panve a pomoc pri zmiernení bolesti
 • opätovné spojenie s telom po operácii v oblasti panvy/brucha
 • pomoc pri problémoch s cyklom, podporu schopnosti počať
Na emocionálnej úrovni prináša:
 • vytvorenie priestoru pre precítenie starých emócií súvisiacich s minulými skúsenosťami
 • uvoľňovanie pocitu hanby alebo pocitu viny v súvislosti so sexom, s vagínou
 • prijímanie ošetrujúcich dotykov bez konkrétneho cieľa
V sexuálnej oblasti vaginálne mapovanie prináša:
 • pomoc prinavrátiť a zvýšiť libido
 • liečenie nespracovaných nepríjemných zážitkov z necitlivého správania od mužov, lekárov
 • liečenie traumy z pôrodu/potratu
 • liečenie tela po sexuálnej traume z minulých skúseností zneužívania, násilia

Je dôležité nemať od sedenia žiadne očakávania a byť otvorená tomu, čo z neho vyplynie. Každá máme svoju vlastnú jedinečnú skúsenosť. Môže sa stať, že sa po sedení príde únava, precitlivenosť alebo emocionálna premenlivosť. Je to častý, bežný jav. Je dôležité počas domácej integrácie nasledovať návody a osobné odporúčania. Tento stav je len dočasný a súvisí s tým, že v panve máme uložených veľa skúseností z minulosti, ktoré ovplyvňujú náš vzťah a ktoré sa každým sedením uvoľňujú, čistia.

Ako dlho trvá jóni mapovanie?

Dĺžka sedení sa môže líšiť. Pred každým ošetrením spoločne s prijímajúcou prediskutujem rámec, cieľ a tému. Jedno sedenie trvá cca 3 – 4 hodiny a pozostáva z týchto krokov:

Úvodná konzultácia

Prostredníctvom neformálneho rozhovoru sa žena so mnou podelí o všetko, čo považuje za dôležité. O svojom tele a prežívaní svojej sexuality, o celej svojej histórií, živote. Spoločne zadefinujeme zámer ošetrenia, teda liečenie. Súčasťou konzultácie sú aj konkrétne návody, ktoré môže klientka následne aplikovať doma, aby si prehĺbila spojenie so svojím telom a panvou.

Naladenie a ošetrujúca masáž celého tela

Uvoľňujúca práca s telom, slúži na rozpustenie napätia a vybudovanie dôverného vzťahu medzi mnou – kňažkou a prijímajúcou, ošetrovanou ženou.

Jemná vonkajšia vaginálna masáž

Ak sa žena cíti príjemne a chce pokračovať, jemnou senzuálnou masážou vonkajších pohlavných orgánov uvoľňujem napätie, čím sa jej obnoví prietok krvi, citlivosť a uvedomenie.

Vaginálne mapovanie

Prechádzame a skúmame oblasti znecitlivenia, obmedzenia, odpojenia a svalového napätia. Spoločne doslova vytvárame mapu najvnútornejšieho sveta ženy. Zisťujeme, čo je napäté, čo uvoľnené, čo je príjemné, kde sú bolestivé miesta, uložené traumy a pomocou vedomého dychu tieto bloky rozpúšťame. Počas celého procesu spolu komunikujeme, všímame si fyzické pocity a emócie. Dávame im priestor pre priechod, nezadržiavame ale spoločne vedomým dychom uvoľňujeme.

Jóni mapovanie môže zásadne zmeniť vnímanie vlastného tela, ale vyžaduje si to čas, trpezlivosť a skúsenosti. Je dôležité dôverovať sebe, svojmu rozhodnutiu a samotnému liečivému procesu. Preto odporúčam opakovať mapovanie aspoň 3x.

Prečo ženy robia niečo také intímne?

Dôvodov, prečo ženy ku mne chodia na jóni mapovanie, je toľko, koľko je žien:

 • v ich sexualite (v ktorej dominujú muži) im niečo chýba a chcú prebudiť svoju energiu
 • túžia po vedomostiach a chcú sa dozvedieť, ako funguje ženská energetika
 • cítia, že sexualita môže byť bránou k duchovnosti
 • potrebujú integrovať traumu a nespracované nepríjemné zážitky v súvislosti so sexualitou (pôrod, intímny styk, násilie)
 • chcú preskúmať svoju zmenenú sexualitu v alebo po menopauze a otvorene sa na ňu pýtať
 • chcú konečne zažiť, aké je to byť masírované ženou
 • túžia mať pozitívne skúsenosti s mužmi a nastaviť si nový štandard v oblasti milostného života

“Na prvé stretnutie som prišla so zámerom vyriešiť si nástrih, pričom tá jazva ma všelijako ťahala, viackrát do týždňa. Za dve stretnutia s Tebou som, ale toho vyriešila oveľa viacej. Jazva je v poriadku, nemám v nej žiadne pnutie. Zmizla aj bolesť na ľavej strane pri vchode. Plus, niektoré polohy pri milovaní boli pre mňa nepríjemne/ bolestivé a tým pádom som ich zo svojho sexuálneho života vylúčila. Ale už nemusím. Je to preč. Zmena je tak veľká, že si ju dokonca všimol môj muž.
No a úplne terno je, že po 4 a pol roku (od pôrodu) sa mi opäť vrátili ženské mokré orgazmy. Za mňa (aj môjho muža) veľká vďaka. Som vďačná, že som Ťa stretla a že si mi pomohla. Príde mi až zázračné, že prostredníctvom Teba existuje takáto de facto jednoduchá, neinvazívna cesta ako si pomôcť.” Dáška, 34r.

 

****
Jóni mapovanie je holistická metóda, ktorá zahŕňa fyzický, emocionálny, mentálny, duchovný a sexuálny aspekt ženy. Jemné vaginálne ošetrenie je zamerané na odzbrojenie energetických blokov, uzdravenie fyzických a emočných zranení.

Celým procesom ťa ako skúsená terapeutka ženských liečivých masáži bezpečne prevediem. Voľný termín si objednaj prosím, minimálne 1-2 týždne vopred. Kontaktuj ma osobne, ideálne emailom, cez Messenger alebo telefonicky 0918 463 368.

Barbora Sihelská

Ďalšie ženské masáže | Mystérium Ženy

5/5 - (6 votes)