Ži svoje ženstvo a objav samu seba

Ženské pohlavie bolo uctievané už v starovekých kultúrach po celom svete. Žena bola symbolom zemitosti, zmyselnosti, sexuality a nového života. Navyše ženy si boli vedomé vrodeného, prastarého poznania a tajomstva, čo to znamená byť ženou.
V mnohých pôvodných, prírodných kmeňoch a národoch sú tieto ženské vlastnosti stále prítomné, nezávisle od vplyvu rozvinutého západného sveta. Ženy tu stále cítia svoju vnútornú silu, hlboko ukotvenú v tele. Sú na ňu silne napojené a dokážu ju využívať. Sú naplno ženami a žijú svoje ženstvo. To, čo je pre tieto národy najprirodzenejšou vecou na svete, je v dnešnej dobe a našej spoločnosti často skutočnou výzvou.

Prečo je pre ženy ťažké objaviť svoje ženstvo?

Od žien sa dnes vyžaduje veľa. Najviac však vyžadujeme samy od seba. Snažíme sa o profesionálny úspech, perfektný vzhľad a chceme mať rodinu aj domácnosť pod kontrolou. Zároveň si chceme nájsť čas na pravidelné športovanie a dostatočne sa venovať partnerovi.. Snažíme sa byť ženou v domácnosti, podnikateľkou a skvelou milenkou v jednom. Tento tlak je dlhodobo neúnosný a vyčerpávajúci. Následkom toho je odpojenie ženy od svojich koreňov, od svojich ženských kvalít, od seba a svojho ženstva.

Žiť svoje ženstvo neznamená byť nezávislá od mužov

Kým kedysi sa ženy vyznačovali ženskými vlastnosťami, dnes ich čoraz častejšie nahrádzajú mužskými náprotivkami. Byť neustále aktívna a dobývať svet. Vytyčovať si ciele a smerovať k ich napĺňaniu. Tvrdo pracovať, hľadať a ponúkať riešenia. Správať sa primerane, mať veci pod kontrolou a byť „rozumná“. V súčasnosti je kariéra dôležitá nielen pre povesť muža, ale aj pre ženu. Celkom jasne sa ukazuje, že mužské vlastnosti zohrávajú pri kariérnom postupe dôležitú rolu.

Túžime držať krok s mužmi, byť slobodné a nezávislé a súčasne žiť naplno svoju ženskosť. Možno sme si túto predstavu prevzali z výchovy od našich ženských vzorov. Najmä v povojnovom období sa od žien prirodzene očakávalo, že sa zapoja do práce. Snažíme sa, rovnako ako naše matky a ich matky, byť na rovnakej úrovni ako muži.

Ale my sme ženy a robíme veci inak než muži… Áno, môžeme sa zasadzovať za rovnaké práva a platy, tu sme samozrejme rovnocenné mužom. Ale hlavne, môžeme naplno žiť svoje ženské vlastnosti a dosahovať tak zdravú rovnováhu!

Aké sú ženské, jinové kvality?

Je to predovšetkým schopnosť:

 • tvoriť a otvárať sa
 • vzdať sa a púšťať
 • cítiť a súcitiť
 • prijímať a dôverovať
 • spájať
 • milovať a vyživovať
 • odpúšťať
 • dávať a zachovať
 • ukončovať a ničiť
 • liečiť a odpočívať
 • byť citlivá a slabá
 • byť divoká
 • vstupovať do svojho vnútra

Mohendžodáro - cesta k tvojmu ženstvu | Mystérium Ženy

Žiť svoje ženstvo a stáť si za vlastnými pocitmi

Naše telo je naším domovom a treba sa oň starať rovnako ako o našu ženskú psyché. Žiaľ, svojmu telu a emóciám dávame málo pozornosti. Neuvedomujeme si svoje pocity. Nedokážeme si pred sebou samou uznať svoje emócie a prijať ich, ani za ne prevziať zodpovednosť. Nepoznáme a nenapĺňame svoje potreby. Ťažko ich komunikujeme okoliu, partnerovi, deťom. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za to, ako sa k sebe správame. Nevieme byť k sebe láskavé, neprijímame samy seba bezpodmienečne. Vôbec sa nepoznáme zvnútra. A nežijeme podľa toho.

Žena, ktorá miluje samu seba, pozná svoje kvality, pocity, potreby a vie, čo chce. A dáva to najavo. Dokáže tiež povedať nie – s úplne novým pocitom slobody. Žena, ktorá žije svoje ženstvo, objavuje a vychutnáva si aj svoju sexualitu. S touto energiou ďalej rozvíja sebavedomie a jej ženská energia sa stáva čoraz silnejšou. Tak silnou, že aj ostatní ľudia ju z nej cítia a obdivujú, sú k nej priťahovaní.

Ako teda objaviť svoje ženstvo?

Základným a prvým krokom je spomaliť a nájsť si vedomý čas pre seba. Aby sme tak mohli venovať viac pozornosti svojim ženským pocitom, kvalitám a potrebám. Aby sme si uvedomili, čo sa deje v našom vnútri, ktoré hodnoty sú skutočne dôležité, ako zaobchádzame samy so sebou. A aby sme pochopili, že ženstvo je vždy kombináciou vonkajších aj vnútorných hodnôt a faktorov.

Keď spomalíme, nájdeme samy seba a rozptýlime staré obmedzenia a presvedčenia, ktoré nám neslúžia, potom sú nám dvere k ženstvu otvorené… Je to životná lekcia. Je to proces. Nikdy nekončiaca, nádherná cesta k sebaláske, uznaniu, šťastiu a vedomiu tvorkyne svojho života. Transformačná cesta k sebe ako žene.

Tantra ako cesta k objaveniu ženstva

Tantra je jedno veľké ÁNO životu a všetkým jeho častiam – emóciám, láske, spiritualite, sexualite, intuícii, zmyslom. Je to áno tvorivému potenciálu v nás a vzťahom, ktoré tvoríme. Tantra koná s človekom ako s celkom, nielen s jeho jednotlivými časťami. Rozvíja celú našu bytosť a jej fyzickú, emočnú, duchovnú aj mentálnu úroveň. Žiadne extra skúsenosti nepotrebuješ, postačia ti tie, ktoré ti sám život prináša.

Tantra a kurz Mohendžodáro ti zmenia život a pomôžu ti nanovo začať:

 • milovať a rešpektovať svoje telo
 • prijímať sa taká, aká si a získať prirodzenú sebadôveru
 • dôverovať svojej ženskej intuícii
 • prežívať svoju intimitu naplno
 • objaviť svoje skutočné potreby a tvorivý potenciál
 • nerobiť všetko sama, ale prijať pomoc od muža
 • žensky opätovať pozornosť, ktorú nám muži venujú
 • nachádzať inšpiráciu a budovať kontakty s inými ženami
 • tvoriť krásne a naplňujúce vzťahy

Tipy, ako podporiť ženstvo v každodennom stresujúcom živote

 1. Nájdi si svoju vášeň.
  Obľúbenú činnosť, pri ktorej sa strácaš, niečo tvojmu srdcu blízke, čo ťa naozaj baví. Napríklad tanec – a tancuj tak často, ako môžeš! Sama pre seba, pre radosť, autenticky, spontánne, z hĺbky svojej duše, bez ohľadu na okolie. Vďaka vášni sa dostávaš hlbšie k sebe.
 2. Vytvor si ostrovčeky radosti.
  Urob si krátku prestávku medzi bežnými povinnosťami si a spýtaj sa samej seba – Čo teraz chcem? Ako to chcem? Aké jedlo chcem? Chcem tieto kvety? Zastav sa, odpovedz si a naplň svoju potrebu – dopraj si radosť bez výčitiek. Nejde o to, aby to bolo niečo veľkolepé, môžu to byť malé, bežné veci, drobnosti.
 3. Vytvor si návyk oceňovania.
  Rozhliadni sa okolo seba a napíš si veľké aj malé veci, za ktoré sa môžeš oceniť. Váž si to, čo robíš. Obráť pozornosť na to, čo si dosiahla, namiesto sebakritiky za to, čo si neurobila. Tento rituál môžeš vykonávať každý deň, týždeň, mesiac. Nezabudni sebaocenenie zaradiť v náročných situáciách, na konci projektu…

Objav silu vo svojej ženskej podstate, svojou vášnivosť, sebalásku, jemnosť, zmyselnosť, živosť. Dovoľ si prežívať samu seba, svoje pocity a emócie. Dovoľ svojej vnútornej žene zhlboka sa nadýchnuť a objav svoje potreby! Buď nespútaná, živá, milujúca. Objav seba a svoje ženstvo!

****
Transformačné retreaty | Kurz Mohendžodáro | Aktuálne podujatia

5/5 - (3 votes)