Test Responsiveness

Vítam ťa na stránke Tantra Joga

Tantra je spirituálna cesta a životný štýl zároveň, ktorý existuje už viac ako 5 000 rokov. Rovnako ako joga, pochádza z Indie. Pre toto sanskrtské slovo existuje mnoho prekladov. Mne najviac ladí premeniť jed v nektár.

Pretože tantra nás transformuje na všetkých úrovniach. Na mentálnej úrovni nás tantra privádza zo stavu nepokoja do stavu bezmyšlienkovitosti. Od napätia k uvoľneniu nás dostáva na fyzickej úrovni. Na emocionálnej úrovni premieňa všetko naše utrpenie na lásku. Nakoniec, na duchovnej úrovni nás privádza z Duality k Jednote.