Tantra nám dokáže účinne aktivovať čakry

V joge, tantre, ayurvéde, meditácii aj tradičnej čínskej medicíne majú čakry svoje pevné miesto už tisíce rokov. Poznatky o nich majú pôvod vo védskych a filozofických spisoch hinduizmu nazývaných upanišády. Slovo čakra pochádza zo sanskrtu a dá sa preložiť ako koleso alebo kruh. Označuje body, kde sa spája fyzické a energetické telo človeka.

Čakry sú naše energetické čerpadlá

Čakry fungujú ako čerpadlá, ktorých úlohou je absorbovať energiu zvonku a dodávať ju do energetického systému človeka. Pozdĺž chrbtice sú čakry navzájom prepojené, pričom každej z nich je priradená určitá časť tela. V závislosti od nášho stavu vývoja a vedomia sa čakry formujú odlišne. Koľko energie sa dostane do tela, závisí od ich stavu.

Každá zo siedmich čakier zároveň predstavuje určitú oblasť života. Počas života prechádzame rôznymi fázami vývoja, osobného rastu a naše čakry sú stimulované… môžu absorbovať okolitú energiu. Vývoj jednotlivých energetických centier začína v maternici. Detstvo do siedmich rokov sa vníma ako formatívne obdobie. Nedostatok lásky, ľahostajnosť zo strany rodičov alebo potláčanie prirodzených potrieb môže viesť k tomu, že sa jednotlivé čakry alebo viaceré z nich rozvíjajú nedostatočne alebo vôbec.

Prvý rok života je obzvlášť dôležitý pre koreňovú čakru, ktorá je zodpovedná za pocit bezpečia, pocit dôvery v život. Pocity ako strach, závisť, žiarlivosť alebo nenávisť môžu viesť k ich nedostatočnému alebo nadmernému fungovaniu, ktoré vždy vnímame ako rušivé a nepríjemné. Ako blokády.

Tantrické techniky účinne aktivujú čakry

Aktívna, láskavá a pozorná práca s čakrami môže všetky blokády uvoľniť. Tantra ponúka úžasný celostný koncept, metódy a účinné techniky na odblokovanie čakier. Cestu vcítenia a prijatia, akceptovania a následného prepustenia všetkých pocitov, ktoré s týmito blokádami prichádzajú, bez odsudzovania.

Systém čakier podľa majstra Mantak Chia

Každá z hlavných siedmich čakier vibruje v základnej farbe a je spojená s konkrétnymi orgánmi a oblasťami tela. Sedem čakier zodpovedá aj siedmim hlavným žľazám endokrinného hormonálneho systému a riadi špecifické aspekty ľudského správania a vývoja. Nižšie čakry, ktorých energie vibrujú pomalšie, sú spojené so základnými potrebami a emóciami človeka. Jemnejšie energie horných čakier zodpovedajú vyšším mentálnym a duchovným schopnostiam človeka.

Prvá koreňová čakra Múladhára

Nachádza sa na dolnom konci chrbtice, na kostrči. Telesne sa viaže na kosti, chrbticu, zuby a nechty, ale aj na krv, panvové dno a črevá. Koreňová čakra znamená vitalitu a odzrkadľuje naše spojenie s fyzickým svetom, so zemou (stálosť) a so sebou samým (sebadôvera). Je to portál pre prúdenie zemskej energie do nášho tela.

Poruchy jej energetického prúdenia sa prejavujú existenčnými obavami, neschopnosťou presadiť sa, nedôverou, ľahostajnosťou a materializmom. Fyzicky sa vyskytujú črevné a kostné poruchy, problémy s hmotnosťou, kŕčové žily, kolísanie krvného tlaku. Keď sa aktivuje a prelieči, odmenou je silná životná energia, stabilita, sebadôvera, uzemnenie (oboma nohami na zemi), asertivita a dobré trávenie.


Tipy na posilnenie koreňovej čakry

 • Tantra – dynamika panvového dna, detoxikácia panvy, aktivácia lona pomocou jóni vajíčka. Toto všetko pôsobí na chodidlá, kolená, nohy, panvu a krížovú oblasť, krvotvorbu.
 • V každodennom živote je vhodný pohyb na čerstvom vzduchu, chôdza naboso, rytmická hudba s bubnami, trans, červené oblečenie a kvety. Esenciálne oleje ako klinček, rozmarín, zázvor, céder.

 

Druhá sakrálna čakra Svadisthana

Nachádza sa približne na šírku ruky pod pupkom. Telesne sa viaže ku vaječníkom a semenníkom. Ovplyvňuje všetky telesné tekutiny ako krv, lymfu, pot, tráviace šťavy, semeno a moč, ale aj slzy. Sakrálna čakra je o tvorivosti, vzťahoch, plodení, hlbokej radosti, túžbe a potešení. Jednoducho o uvoľnení a plynutí so životom.

Poruchy jej energetického prúdenia sa môžu prejavovať ako frigidita a impotencia, ale aj ako opak – prílišná sexuálna aktivita a závislosť. Fyzicky sa porucha prejavuje ako obezita (túžba hromadiť, nabaľovať ) alebo anorexia (strach vziať si). Na emocionálnej úrovni sú príznakmi osamelosť, závisť, žiarlivosť a smútok.

Keď sa aktivuje a prelieči, odmenou je vitálny sexuálny život, nadšenie, tvorivosť a životná sila. Schopnosť s ľahkosťou nadväzovať vzťahy s inými ľuďmi.


Tipy na posilnenie sakrálnej čakry

 • Tantra a Mohendžodáro – transformačný program Múdrosť lona, štvrtá ásana „Šťavnatá jóni“ tantrického rituálu Mohendžodáro, ásana „Milenka“ cvičenie na rozprúdenie meridiánu ľadvín, cvičenie s yoni vajíčkom.
 • V každodennom živote je to kontakt s vodou, kúpanie, plávanie, pitie vody, prechádzky pri vode. Tvorivé aktivity a umelecké vyjadrovanie ako je maľovanie, tanec, spev, tvorenie majú podporný účinok. Esenciálne oleje ylang-ylang, santalové drevo, myrha, vanilka, pomaranč.

 

Tretia solárna čakra Manipura

Nachádza sa v oblasti od pupku po solárny plexus, približne na úrovni žalúdka. Telesne vyživuje orgány brušnej dutiny a vegetatívnu nervovú sústavu. Solárna čakra je sídlom našej osobnosti. Odtiaľto vychádzajú naše ciele, zámery, ale aj rôzne zmeny, vyvolané pocitmi a našimi potrebami. Tretia čakra sa považuje za energetickú rezervu tela. Je vyživovaná ohňom solar plexu.

Poruchy jej energetického prúdenia sa môžu prejavovať na jednej strane pocitmi menejcennosti a nedostatku sily, na druhej strane agresivitou, výbuchmi hnevu a posadnutosťou, potrebou moci. Fyzicky sa oslabená tretia čakra môže prejaviť ako cukrovka alebo nadváha. Keď sa aktivuje a prelieči, odmenou nám bude sila vôle, pevné nervy, rozhodnutia z vnútra a permanentný vnútorný pocit šťastia.


Tipy na posilnenie solárnej čakry

 • Tantra a Mohendžodáro – transformačný retreat Sebaláska, ásana „Tajomstvo života“ tantrického rituálu Mohendžodáro, Sufi whirling dance, Hara masáž brucha, práca s Vnútorným dieťaťom, no mind pre otváranie Hary.
 • V každodennom živote pomáha hlboké brušné dýchanie, oduševnená hudba, svetlo sviečok, otvorený oheň, krátke slnečné kúpele. Esenciálne oleje levanduľa, harmanček, citrón, aníz, grapefruit, fenikel.

 

Štvrtá srdcová čakra Anáhata

Nachádza sa v strede hrudnej kosti, zozadu medzi lopatkami. Telesne vyživuje srdce, pľúca a krvný obeh. Posilňuje imunitný systém prostredníctvom týmusu. Srdcová čakra je centrom lásky, obetavosti, nezištnosti, súcitu, tolerancie a uzdravenia. Odzrkadľuje našu potrebu a vzťah ku kráse, v prírode aj umení.

Poruchy jej energetického prúdenia môžu viesť k chladu, k neschopnosti cítiť a prejavovať lásku a súcit, neschopnosti dávať/prijímať ju sebe/druhým a neschopnosti odpúšťať. Pocit tejto vnútornej prázdnoty často vedie k návykovému správaniu  a závislostiam – alkohol, peniaze, drogy… Fyzicky sa oslabená štvrtá čakra prejavuje srdcovými ochoreniami, astmou a alergiami.

Keď sa aktivuje a rozkvitne, pomáha nám vnímať a brať  ľudí takých, akí sú. Vďaka tomu sme aj k sebe citlivejší, jemnejší a láskavejší.


Tipy na posilnenie srdcovej čakry

 • Tantra a Mohendžodáro: víkendový program Otvorenie srdca, práca s Vnútorným dieťaťom, prvá ásana Príbeh ženstva tantrického rituálu Mohendžodáro, cvičenie pre centrovanie energie do stredu tela, masáž a lymfatické ošetrenie pŕs, Hara masáž.
 • V každodennom živote je prospešné tráviť veľa času v zelenej prírode, aktívne pracovať s témou sebalásky a sebaocenenia, ale aj starať sa o ostatné živé bytosti, denník vďačnosti. Esenciálne oleje ruža, jazmín, geránium, estragón, kardamón.

 

Piata komunikačná (karmická) čakra Višuddha

Nachádza sa v oblasti krčnej jamky a na úrovni hrdla, hrtana. Telesne je spojená s miechou, štítnou žľazou a hornou časťou pľúc, prieduškami a pažerákom. Energeticky tiež nabíja hlasivky. Karmická čakra je centrom komunikácie a považuje sa za sídlo pravdy. Je prepojením nášho myslenia a cítenia. Odzrkadľuje a vyjadruje naše myšlienky a pocity, pomáha vnímať vnútorný hlas. Je bránou do vyšších úrovní vedomia, centrom sprostredkovania vyššej múdrosti.

Poruchy jej energetického prúdenia môžu spôsobiť ťažkosti s vyjadrovaním myšlienok, názorov a predstáv slovami. Plachosť a strach vyjsť zo svojej ulity, neschopnosť povedať NIE. Možnými následkami sú tonzilitída (ochorenia mandlí, angína) a problémy so štítnou žľazou.

Keď sa aktivuje, daruje nám silné komunikačné schopnosti, pocit slobody a nezávislosti. Dokážeme povedať NIE, vedome a pravdivo vyberať slová a komunikovať svoje silné, ale aj slabé stránky.


Tipy na posilnenie komunikačnej čakry

 • Tantra a Mohendžodáro – tretia ásana Šialený pohľad do vesmíru tantrického rituálu Mohendžodáro, tantra no mind, sebavyjadrovacie techniky pre posilnenie aspektov Herečky a Hysterky
 • V každodennom živote najmä pravidelný spev, počúvanie hudby, zapisovanie, písanie. Esenciálne oleje – eukalyptus, šalvia, mäta pieporná, levanduľa, mäta rímska, rozmarín.

 

Šiesta čakra tretieho oka Ádžňá

Nachádza sa v oblasti koreňa nosa, v strede hlavy, v priestore čela medzi obočím. Telesne je spojená s tvárou, očami, nosom, ušami a mozgom. Tretie oko sa považuje za miesto intuície a je sídlom ducha a mysle, sídlom vyšších vnútorných síl. Šiestej čakre sa pripisuje intelektuálna schopnosť vedieť rozlíšiť pamäť a vôľu, sila vizualizácie, ako aj nadzmyslové vnímanie, intuícia, vhľad, rozvoj vnútorných zmyslov, sila mysle.

Poruchy jej energetického prúdenia môžu spôsobiť obavy, strachy, nočné mory a stres. Človek nie je schopný plánovať budúcnosť, odovzdať kontrolu nad udalosťami v živote. Stráca vnútornú dôveru a strnulo manipuluje okolnosťami, vzťahmi, ľuďmi. Vo výsledku to prináša bolesti hlavy, zvonenie v ušiach a zlú náladu.

Aktivovaná šiesta čakra rozvíja schopnosť šiesteho zmyslu, daruje nám dobrú pamäť, veľkú predstavivosť, jasnosť mysle a intuitívne vedomosti a prístup k vnútorným pravdám.


Tipy na posilnenie tretieho oka

 • Tantra a Mohendžodáro – program pre rozvoj a aktiváciu tretieho oka Spirituálne prebudenie, druhá ásana „Vnútorný zrak“ tantrického rituálu Mohendžodáro
 • V každodennom živote pomáha zapisovanie snov, čítanie rozprávok a bájok, detoxikácia a dekalcifikácia šišinky, aktívne Osho meditácie, spontánny tanec. Esenciálne oleje – jazmín, citrónová tráva, fialka, kadidlo, bazalka.

 

Siedma korunná čakra Sahasrára

Nachádza sa na temene hlavy a priestore niekoľko centimetrov nad vrcholcom hlavy. Má ochranný účinok na celé telo, rovnako má veľký vplyv na rytmus spánku a bdenia. Nepriraďuje sa k žiadnemu orgánu (okrem šišinky). Korunná čakra je bránou do vesmíru a čakrou najvyššieho poznania. Je to miesto, kde sme doma. Odtiaľto začala naša cesta do života a sem sa vrátime na konci rozvoja. Je to centrum duchovnosti, slobody, úspechu a pokory pred univerzom.

Poruchy jej energetického prúdenia môžu vyvolávať pocity vnútornej prázdnoty, nespokojnosti a duševného vyčerpania. Môžu byť predzvesťou životnej krízy, pocitu nedostatku. Na fyzickom tele sa blokády môžu prejaviť nedostatočnou imunitou, ako aj ťažkosťami so zaspávaním a spánkom.

Aktivovaná korunná čakra je centrom našej realizácie, sprostredkúva nám duchovné porozumenie a hlboký vnútorný pokoj. Cítime sa a žijeme v harmónii so sebou a so svetom. Je to okamih osvietenia.


Tipy na posilnenie korunnej čakry

 • Tantrameditácie Chakra dance, Chakra sounds a Chakra breathing
 • V každodennom živote sa odporúča pôst, mantrovanie a óm chanting, pobyt v prírode, výstup na horu so širokým výhľadom, prax a cvičenie vzdanie poklony sebe a iným živým bytostiam. Esenciálne oleje kadidlo, ružové drevo, neroli.

Prostredníctvom tantra jogy, energetickej práce, dynamickej meditácie, katarzie, tanečného vyjadrenia a plynutia, ovládania dychu a no mind techník ovplyvňujeme energetický stav čakier. Pretože najvyšším zámerom tantry je uzdraviť telo, myseľ a dušu a viesť ich k celistvosti.

****

 

5/5 - (1 vote)