Ako uzdraviť svoje Vnútorné dieťa?

Základné presvedčenia o sebe, o druhých aj o svete vôkol nás získavame už ako deti. Skrz príjemné, ale aj nepríjemné zážitky z detstva sa utvára naša osobnosť, naše správanie.

Negatívne zážitky a nezahojené detské traumy nás hlboko zasahujú a môžu nám spôsobovať problémy v živote. Všetky tie sklamania, keď sa nám nedostalo naplnenia našich potrieb – lásky, náklonnosti, pozornosti či obyčajného potvrdenia. Či traumy, keď sme naopak dostali až veľmi zraňujúcu pozornosť a zažili sme fyzické, sexuálne, emocionálne zneužívanie.

Liečením svojho Vnútorného dieťaťa vieme veľmi účinne zmierniť najčastejšie emocionálne a duševné problémy:

  • poruchy príjmu potravy,
  • úzkosť, depresia, fóbie, problémy so smútkom a stratou,
  • ustupovanie a uspokojovanie ľudí,
  • uzatváranie sa do seba,
  • hnev a obviňovanie druhých,
  • sebakritickosť alebo kritickosť voči druhým,
  • odmietavé správanie,
  • kontrola prostredníctvom nadmerného úsilia,
  • strach uvoľniť sa a užívať si život,
  • príliš vážne branie života, vyžadovanie dokonalosti.

Vedomá práca s Vnútorným dieťaťom

Koľkí z nás žijeme v režime ochrany a bojíme sa, že nám niekto ublíži?  Stále sa snažíme kontrolovať výsledky? Žijeme v strachu? Hľadáme alebo zadržiavame lásku? Uzatvárame sa a sťahujeme do seba? Hľadáme uznanie? Máme nedostatok vlastnej hodnoty? Inklinujeme k seba odsudzovaniu a k posudzovaniu druhých? Hneváme sa a obviňujeme druhých?

Vnútorné dieťa čaká na našu láskavú pozornosť a liečenie. Vedomá práca s ním nám pomôže, aby sme prestali utekať pred bolesťou, ktorá nás drží v emocionálnej pasci. Povzbudí nás k opätovnému spojeniu s Vnútorným dieťaťom. Poskytne nám bezpečný a neodsudzujúci priestor na preskúmanie, vyjadrenie a spracovanie bolestivých zážitkov. V tomto bezpečnom prijatí naše Vnútorné dieťa nájde svoj skutočný domov. Miesto, kde sa znovu spojí s dôverou a kde zahojí emocionálne rany.

Tantra ti pomôže vyliečiť Vnútorné dieťa

Na transformačných retreatoch aj kurze Mohendžodáro intenzívne pracujeme s témou detských zranení. Prostredníctvom meditácii a pomocou špeciálnych psychoterapeutických, tantrických a no mind techník sa spojíme s ublíženiami z detstva. Budeme hľadať, pomáhať a starať sa o svoje zranené dieťa. Použijeme najmocnejší dostupný nástroj na prepájanie presvedčení, liečenie emocionálnych zranení a zvyšovanie sebaúcty.

Pochopíme, čo je Vnútorné dieťa a ako ovplyvňuje náš život. Naučíme sa, ako sa spájať so svojím vnútorným dieťaťom. Vyliečime rany z detstva a uzdravíme vzťahy. Naučíme sa milovať samých seba. Nájdeme slobodu od svojich vnútorných konfliktov. Spojíme sa so svojím božským vedením. Dovolíme si otvoriť dvere k Univerzálnej múdrosti alebo Božskej inteligencii. Zahojíme svoje emocionálne rany z detstva a rozvinieme sa tak vo svojej jedinečnosti!

 

Kurz Mohendžodáro | Víkendové tantra retreaty

4.9/5 - (7 votes)